Repatriering

 

Her kan du finde viden om repatriering og få inspiration til, hvordan kommunernes repatrieringsindsats, herunder den systematiske vejledningspligt kan tilrettelægges bedst muligt. Siderne indeholder blandt andet inspirationsmaterialer og faglig viden til brug for kommunale sagsbehandlere og andre fagpersoner.

Lovgivning på repatrieringsområdet

Repatrieringsloven regulerer bl.a. herboende udlændinges muligheder for at få økonomisk støtte og rådgivning, hvis de frivilligt vælger at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland. 

Hjemrejsestyrelsens rolle og indsats på repatrieringsområdet

Her finder du en introduktion til Hjemrejsestyrelsens rolle på repatrieringsområdet og kontaktoplysninger til styrelsens repatrieringsteam.

Fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering

Her kan du læse mere om ordningen om fleksibel udbetaling af hjælp

Hvem kan få hjælp til repatriering?

Her finder du information om målgruppen for repatriering.

Hvilken støtte kan ydes?

Her finder du information om støttemulighederne i repatrieringsordningen.

Reintegrationsbistand

Her finder du information om betingelser for at modtage reintegrationsbistand. Her kan du også finde en oversigt over reintegrationsbistandens størrelse.

Tilbagebetaling af repatrieringsstøtte

Her finder du information om tilbagebetaling af repatrieringsstøtte.

Faglig viden og inspirationsmateriale

Hjemrejsestyrelsen udvikler løbende inspirationsmateriale på repatrieringsområdet til brug for kommunale sagsbehandlere og andre fagpersoner, som arbejder med repatriering i kommunerne.

DRC Dansk Flygtningehjælps rolle og kontaktoplysninger

Introduktion til DRC Dansk Flygtningehjælps primære opgaver på repatrieringsområdet samt henvisning til Dansk Flygtningehjælps rådgivningsteam.