Repatriering

 

Her kan du finde viden om repatriering og få inspiration til, hvordan kommunernes repatrieringsindsats, herunder den systematiske vejledningspligt kan tilrettelægges bedst muligt. Siderne indeholder blandt andet inspirationsmaterialer og faglig viden til brug for kommunale sagsbehandlere og andre fagpersoner.

Lovgivning på repatrieringsområdet

Repatrieringsloven regulerer bl.a. herboende udlændinges muligheder for at få økonomisk støtte og rådgivning, hvis de frivilligt vælger at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland. 

Hjemrejsestyrelsens rolle og indsats på repatrieringsområdet

Her finder du en introduktion til Hjemrejsestyrelsens rolle på repatrieringsområdet og kontaktoplysninger til styrelsens repatrieringsteam.

Faglig viden og inspirationsmateriale

Hjemrejsestyrelsen udvikler løbende inspirationsmateriale på repatrieringsområdet til brug for kommunale sagsbehandlere og andre fagpersoner, som arbejder med repatriering i kommunerne.

DRC Dansk Flygtningehjælps rolle og kontaktoplysninger

Introduktion til DRC Dansk Flygtningehjælps primære opgaver på repatrieringsområdet samt henvisning til Dansk Flygtningehjælps rådgivningsteam. 

Spørgsmål og svar

Her kan du finde spørgsmål og svar på spørgsmål, som kommunerne har rejst over for styrelsen.