Fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering

 

Den 1. januar 2024 trådte bekendtgørelse om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering og hjemrejsestøtte ved tilbagevenden til Syrien eller Iran (BEK nr. 1493 af 06/12/2023) i kraft.

Ikrafttrædelsen indebærer, at en kontant udbetaling af den samlede hjælp til repatriering til Syrien eller Iran nu bliver mulig mod en frasigelse af eventuel fortrydelsesret, eller hvis man som dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab senest på tidspunktet for udrejsen er ubetinget løst fra sit danske statsborgerskab. Yderligere gælder, at udlænding skal frasige sig eventuel ret til reintegrationsbistand, jf. repatrieringsloven.

I sager, hvor udlændinge ønsker at repatriere til Syrien eller Iran (efter repatrieringslovens regler) og samtidig ønsker at anvende fleksibel udbetalinger er det fortsat kommunen, der har afgørelseskompetencen. Når kommunen har truffet afgørelse om tildeling af hjælp til repatriering, skal kommunen sende ”Anmodning om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering”, jf. bilag 1 i bekendtgørelse om fleksibel udbetaling til Hjemrejsestyrelsen, som herefter forestår den praktiske planlægning af udrejsen samt udbetaling af den samlede kontante hjælp til repatriering.  

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024, hvilket betyder, at der herefter kan sendes anmodning om fleksibel udbetaling i repatrieringssager til Syrien eller Iran til Hjemrejsestyrelsen på 

Følgende materiale er udarbejdet af Hjemrejsestyrelsen til brug for den kommunale sagsbehandling: 

Kommunal sagsbehandlervejledning, der beskriver, hvordan fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering bruges. Du kan tilgå sagsbehandlervejledningen her: 

Sagsbehandlervejledning til brugen af fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering.pdf 

Udrejseblanket, der udfyldes af kommunen til brug for Hjemrejsestyrelsens planlægning af udrejsen. Du kan tilgå udrejseblanketten her:

Udrejseblanket - fleksibel udbetaling.pdf

Bilag 1, der udfyldes og underskrives af borgeren.

Bilag 1: Anmodning om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering.pdf

OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

 

Rejseanbefaling og indrejseregler

Hjemrejsstyrelsen har i forbindelse med ordningen om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering udgivet nedenstående anbefaling og oversigter over aktuelle indrejseregler:

Rejseanbefaling - fleksibel udbetaling 

Rejseanbefaling - fleksibel udbetaling (arabisk)

Rejseanbefaling - fleksibel udbetaling (farsi)

Indrejseregler - Iran

Indrejseregler - Iran (farsi)

Indrejseregler - Syrien

Indrejseregler - Syrien (arabisk)

 

Har du spørgsmål til Hjemrejsestyrelsens repatrieringsteam?

 

Du er altid velkommen til at kontakte repatrieringsteamet via teamets mailadresse:

 

Du kan finde vores øvrige kontaktoplysninger her