Lovgivning

 

Herunder kan du finde alle relevante love og regler på hjemrejseområdet samt øvrig lovgivning på udlændingeområdet.

Her kan du bl.a. finde love:

Hjemrejseloven

Loven omfatter blandt andet regler om udlændinges hjemrejse, indkvartering, hjemrejsekontrakt, hjemrejsestøtte, udrejsekontrol, udrejsepligt, kontrolforpligtelser og straf for overtrædelse af blandt andet kontrolforpligtelser.

Udlændingeloven

Loven omfatter blandt andet regler om udlændinges indrejse og ophold i Danmark, visum, asyl, familiesammenføring, permanent opholdstilladelse, bortfald og inddragelse af opholdstilladelser, udvisning og afvisning af udlændinge samt indkvartering og underhold af asylansøgere.

Repatrieringsloven

Loven omfatter blandt andet regler om rådgivning af udlændinge om repatriering, udbetaling af hjælp til repatriering og udbetaling af reintegrationsbistand.

Oversigten over den samlede lovgivning på udlændingeområdet opdateres løbende af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Du kan finde gældende love og regler på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside her