Hjemrejsestøtte

 

Formålet med hjemrejsestøtten er at hjælpe dig til at blive etableret igen i dit hjemland eller det land, du tidligere har opholdt dig i. Det er ikke alle, der kan få hjemrejsestøtte, og der er forskellige muligheder, alt efter hvilken situation, man er i.

Læs mere om, hvornår du er omfattet af muligheden for at søge om hjemrejsestøtte og hjemrejsestøttens økonomiske omfang.

Hjemrejsestøtte til personer, hvis opholdstilladelse på asylområdet er blevet inddraget eller nægtet forlænget

Læs her om mulighederne, hvis du har fået din opholdstilladelse på asylområdet inddraget eller nægtet forlænget

Hjemrejsestøtte til asylansøgere, der har frafaldet eller fået afslag på deres ansøgning om asyl

Læs her om mulighederne, hvis du har fået afslag på asyl eller har frafaldet din ansøgning om asyl