Behandling af personoplysninger

 

I forbindelse med løsningen af Hjemrejsestyrelsens opgaver behandler vi oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger). Behandlingen af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven.

Her på siden kan du læse mere om til hvilke formål, vi behandler personoplysninger.

På de underliggende sider kan du læse mere specifikt om de forskellige formål. Du kan også læse efter hvilket lovgrundlag vi behandler oplysningerne, hvilke typer af personoplysninger, vi behandler, om vi deler oplysningerne med andre modtagere, og hvordan vi opbevarer dine oplysninger.

Du kan endvidere læse om dine rettigheder til bl.a. indsigt i, hvad vi har registreret om dig, og om hvordan du kommer i kontakt med os eller med vores databeskyttelsesrådgiver.

 

Hjemsendelse og udsendelse af Danmark

Læs om styrelsens behandling af personoplysninger i forbindelse med udlændinges udsendelse af Danmark.

Aktindsigt mv.

Læs mere om styrelsens behandling af personoplysninger ved henvendelser om aktindsigt, indsigt, registreredes rettigheder og anmodninger om indsigt mv.

Henvendelser fra borgere

Læs mere om styrelsens behandling af personoplysninger ved telefoniske, skriftlige og personlige henvendelser. 

Udarbejdelse af retsforskrifter

Læs mere om styrelsens behandling af personoplysninger i forbindelse med lovgivningsprocessen på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

Folketingsbetjening

Læs mere om styrelsens behandling af personoplysninger i forbindelse med bidrag til Udlændinge- og Integrationsministeriets betjening af Folketinget.

Klagesagsbehandling

Læs mere om styrelsens behandling af personoplysninger i sager, hvor styrelsen er klageinstans.

Pressebetjening

Læs mere om styrelsens behandling af personoplysninger ved pressehenvendelser

Henvendelser i whistleblowerordningen

Læs mere om styrelsens behandling af personoplysninger ved henvendelser i whistleblower-ordningen

Tolkeydelser

Læs mere om styrelsens behandling af personoplysninger ved udførslen af tolkeopgaver

Dine rettigheder

I følge databeskyttelsesforordningen har du bl.a. ret til at: 

 • Få indsigt i Hjemrejsestyrelsens behandling af dine oplysninger
 • Gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger
 • Få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige eller vildledende
 • Modtage en udskrift af de personoplysninger, vi behandler om dig 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du kontakte den dataansvarlige, dvs. Hjemrejsestyrelsen:

 • E-boks: Hjemrejsestyrelsen
 • E-mail:
 • Telefon: + 45 30 65 78 00
 • Brev: Hjemrejsestyrelsen, Birkerød Kongevej 2, 3460 Birkerød

For at kunne behandle din henvendelse har vi behov for at kunne identificere dig entydigt. Det kan fx ske ved, at du henviser til et sagsnummer, din fulde adresse eller evt. angiver dit CPR-nummer. Vi opfordrer til, at du henvender dig via en sikker forbindelse, fx gennem brug af e-boks.

Læs mere om dine rettigheder

 

 

Fælles dataansvar

I forbindelse med behandling af sager i Flygtningenævnet og Udlændingenævnet, er der fælles dataansvar mellem nævnene og Hjemrejsestyrelsen, da nævnenes sekretariater organisatorisk er placeret i Hjemrejsestyrelsen.

Derfor har Hjemrejsestyrelsen og nævnene indgået aftaler om fælles dataansvar i overensstemmelse med GDPR artikel 26, blandt andet med henblik på sikring af de registreredes rettigheder.

Læs aftale om fælles dataansvar mellem Hjemrejsestyrelsen og Flygtningenævnet (PDF)

Læs aftale om fælles dataansvar mellem Hjemrejsestyrelsen og Udlændingenævnet (PDF)

Hjemrejsestyrelsen har en databeskyttelsesrådgiver (DPO)


Styrelsen har en databeskyttelsesrådgiver, som bl.a. rådgiver styrelsen om reglerne for behandling af personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på følgende måder:

 • E-boks: Hjemrejsestyrelsen
 • E-mail: 
 • Telefon: + 45 30 65 78 00
 • Brev: Hjemrejsestyrelsen, att. Databeskyttelsesrådgiver, Birkerød Kongevej 2, 3460 Birkerød

Klage til Datatilsynet


Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Læs mere om, hvordan du klager til Datatilsynet