Dine rettigheder

Hvis dine personoplysninger behandles af Hjemrejsestyrelsen, har du en række rettigheder.
Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte styrelsen, som også kan give dig nærmere informationer om dine rettigheder.

Oplysningspligt

Hjemrejsestyrelsen skal i mange tilfælde orientere dig, når dine personoplysninger indsamles af Hjemrejsestyrelsen. Oplysningerne fremgår for visse typer af sager her på hjemmesiden.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Hjemrejsestyrelsen skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at Hjemrejsestyrelsen behandler oplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du har ret til at få oplysningerne rettet. Du skal i den forbindelse rette henvendelse til Hjemrejsestyrelsen og anmode om berigtigelse. Hjemrejsestyrelsen har kun adgang til at berigtige oplysninger i egne sagsakter og registre.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for Hjemrejsestyrelsens almindelige generelle sletning. Det bemærkes dog, at Hjemrejsestyrelsen som offentlig myndighed er underlagt regler, som betyder, at vi i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Hjemrejsestyrelsen fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Hjemrejsestyrelsens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Det bemærkes dog, at rettigheden i de fleste tilfælde ikke vil gælde behandlinger hos offentlige myndigheder, herunder hos Hjemrejsestyrelsen. 

Læs mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på tilsynets hjemmeside

Senest opdateret: 1. oktober 2021