Om os

Billede af 2 medarbejdere foran pc

Hjemrejsestyrelsen

Hjemrejsestyrelsen er organiseret i 10 kontorer.

Vi arbejder fra 7 forskellige lokaliteter, men arbejder tæt sammen om vores fælles opgave.

I Hjemrejsestyrelsen samarbejder vi også med ministeriets departement og resten af UIM-koncernens styrelser, andre ministerier, myndigheder og interessenter i Danmark og i udlandet.

Vi er ca. 250 medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssig baggrunde, og vi arbejder med en bred vifte af opgaver med afsæt i arbejdet med hjemsendelse, klagesagsbehandling og kontrol.

Læs mere om vores arbejdsområder og kerneopgaver nedenfor.

Arbejdsområder

Hjemsendelse af udlændinge, der ikke har lovligt ophold

Det er en persons eget ansvar at udrejse, hvis han eller hun ikke (længere) har lovligt ophold i Danmark. Gør personen ikke det af sig selv, er det vores ansvar at sørge for det. Vi kan både hjælpe personen, hvis han eller hun selv ønsker at udrejse, og vi kan udsende personen tvangsmæssigt, hvis der er behov for det.    

 

Pligter for udlændinge, der ikke udrejser

Udlændinge, der opholder sig i DK, men som skal udrejse, kan få pligt til at opholde sig på et bestemt indkvarteringssted. De kan også få pligt til at henvende sig til myndighederne på bestemte tidspunkter. Det er Hjemrejsestyrelsen, der har ansvaret for træffe disse afgørelser.

Rådgivning, hjælp og støtte til udrejse

Hjemrejsestyrelsen rådgiver og hjælper udlændinge, der skal udrejse af Danmark. Vi kan også støtte økonomisk.

Nævnssekretariater

Vi er sekretariat for Udlændingenævnet og Flygtningenævnet. De er uafhængige, domstolslignende nævn, der træffer afgørelse i en række klagesager på udlændingeområdet.

Nationalt ID-center

Nationalt ID-center (NIDC) er et uafhængigt kompetencecenter, som skal styrke sikkerheds- og kontrolindsatsen på udlændingeområdet. NIDC er en del af Hjemrejsestyrelsen, men varetager sine funktioner uafhængigt af den øvrige del af styrelsen.

Organisation

Direktør Claes Nilas

Claes Nilas

Direktør for Hjemrejsestyrelsen er Claes Nilas.

Billede af Hjemrejsestyrelsens vicedirektør Louise Vinther Torrendrup

Louise Vinther Torrendrup

Vicedirektør for Hjemrejsestyrelsen er Louise Vinther Torrendrup.

Kontrakter

Hjemrejsestyrelsen indgår hvert år en mål- og resultatplan med Udlændinge- og Integrationsministeriet. Kontrakten indeholder nogle udvalgte målbare aktiviteter for kerneområderne, der vil være i fokus for styrelsens indsats det pågældende år.

Du kan læse Hjemrejsestyrelsens mål- og resultatplan her (PDF)

Resultatløn til styrelsens direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af hhv. direktørens og den konstituerede direktørs samlede performance over året – herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan.

Udmøntning for 2020 udgør i alt 90.000 kr.

Hjemrejsestyrelsen er en del af en koncern

- her er de andre

Departementets krone

Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM)

UIM rådgiver og bistår udlændinge- og integrationsministeren og den til enhver tid siddende regering. UIM varetager ministerbetjening og den overordnede planlægning og administration af lovgivning på udlændinge- og integrationsområdet

Styrelsen for International Rekruttering og Integration's krone

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

Styrelsen behandler sager om opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge og udsteder opholdsdokument til EU/EØS-borgere. Styrelsen er også ansvarlig for at understøtte kommunernes integrationsindsats og forebyggelse af ekstremisme.

 

Udlændingestyrelsens krone

Udlændingestyrelsen (US)

Styrelsen behandler sager om asyl, familiesammenføring, besøgsvisum, permanent ophold mv. Styrelsen er ansvarlig for asylindkvartering og statistik på udlændingeområdet.