Hjemrejsestyrelsens whistleblower-ordning

 

Hvem

Du kan som ansat i Hjemrejsestyrelsen, som samarbejdspartner til styrelsen eller som ansat hos en samarbejdspartner indberette om kritisable forhold i Hjemrejsestyrelsen via styrelsens whistleblowerordning. 

Hvad

Du kan fx indberette strafbare forhold, om grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, af forvaltningsretlige principper eller væsentlige interne retningslinjer i styrelsen, om grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, herunder af seksuel karakter, og bevidst vildledning af borgere eller samarbejdspartnere. 

Hvordan

For at lave en indberetning skal du bruge den digitale whistleblowerordning. Den kan du få adgang til enten via linket til portalen nedenfor, eller ved at taste webadressen https://uim-hjemst.sit-wb.dk ind en browser. 

Du kan sende oplysninger ind via whistleblowerordningen uden at oplyse din identitet. Hvis du vil være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som fx adresse eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle vedhæftede dokumenter. 

Hvis du sender din indberetning fra en computer, der er på Hjemrejsestyrelsens netværk, eller via linket til den digitale whistleblowerordning her på siden, vil dette blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Hjemrejsestyrelsens netværk. Det kan du undgå ved at taste web-adressen https://uim-hjemst.sit-wb.dk i en browser på en computer, der ikke er tilkoblet Hjemrejsestyrelsens netværk. 

Behandling af din indberetning

Din henvendelse behandles i Hjemrejsestyrelsen af en uafhængig whistleblowerenhed i Ledelsessekretariatet. Whistleblowerenheden må som udgangspunkt ikke modtage instruks om, hvordan enheden skal håndtere og følge op på indberetninger, og sagsbehandlerne i whistleblowerenheden har en særlig tavshedspligt om de oplysninger, der indgår i indberetningen. 

Whistleblowerenheden ser på din henvendelse hurtigst muligt inden for almindelig kontortid, og du modtager en kvittering for din indberetning indenfor 7 dage. Hvis indberetningen falder inden for whistleblowerlovens anvendelsesområde, iværksætter whistleblowerenheden en undersøgelse af indberetningen med henblik på at be- eller afkræfte rigtigheden af oplysningerne i indberetningen. 

Indberetninger, der falder uden for ordningen, afvises af whistleblowerenheden, der samtidig vejleder om, hvortil henvendelsen eventuelt kan rettes. 

Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Hvis du har sendt oplysninger uden at oplyse din identitet eller dine kontaktoplysninger, kan vi kun kommunikere med dig via den digitale løsning. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge ind og svare på eventuelle spørgsmål fra os. 

Dine rettigheder som whistleblower

Som whistleblower har du en række rettigheder. Du er bl.a. beskyttet mod repressalier, som suspension eller afskedigelse, som følge af indberetningen, og du kan desuden ikke holdes ansvarlig for at afsløre fortrolige oplysninger, hvis du har rimelig grund til at mene, at de er nødvendige for at afsløre fx en lovovertrædelse. Whistleblowerordningen begrænser ikke offentligt ansattes ytringsfrihed eller meddeleret. 

Andre whistleblowerordninger

Du har mulighed for at indberette overtrædelser til eksterne whistleblowerordninger, enten til Den Nationale Whistleblowerordning eller til en af de andre eksterne ordninger. Du kan frit vælge mellem at lave din whistleblower-indberetning internt eller til en ekstern whistleblowerordning, men vi opfordrer dig til at indberette direkte til Hjemrejsestyrelsen, hvis du vurderer, at overtrædelsen kan håndteres effektivt internt, og at du ikke risikerer repressalier.

Du kan læse mere om proceduren for at foretage indberetninger til whistleblowerordningen i Hjemrejsestyrelsens Whistleblowerpolitik, og du kan læse hele whistleblowerloven her.

 

Her kan du tilgå Hjemrejsestyrelsens whistleblowerordning

Her kan du læse Hjemrejsestyrelsens whistleblowerordning (PDF)

Her kan du læse de fælles statslige retningslinjer for whistleblowerordningerne (PDF)

Her kan du læse den it-tekniske vejledning til whistleblowerordningerne på Udlændinge- og Integrationsministeriets område (PDF)

Her kan du læse Hjemrejsestyrelsens årsrapport for whistleblowerordning 2023 (PDF)