Repatrieringskoordinatorernes primære opgaver er:

Kontinuerlig kontakt til og rådgivning af kommunerne, udvikle og udbrede værktøjer og metoder, opsamle viden og udbrede best practice, understøtte den systematiske vejledningspligt og facilitere tværkommunale netværksmøder.