Tilbagebetaling af repatrieringsstøtte

Der er situationer, hvor kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling af repatrieringsstøtte. Det er situationer, hvor udlændingen har gjort brug af ordningen og er vendt tilbage til sit hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil der er en nær familiemæssig tilknytning med henblik på varig bopæl.

Tilbagebetaling af repatrieringsstøtte

Der kan opstå situationer, hvor den pågældende fortryder repatrieringen. Her skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om tilbagebetaling af repatrieringsstøtten, hvis blandt andet et eller flere af følgende tilfælde kan dokumenteres:

  • Udlændingen afstår fra at repatriere.

  • Udlændingen fortryder repatrieringen til sit hjemland, tidligere opholds land eller et land, hvortil denne har nær familiemæssig tilknytning, og vil gøre brug af fortrydelsesretten og igen ønsker at tage ophold i Danmark.

  • Udlændingen har modtaget støtte til repatriering, men på ny indgiver ansøgning om opholdstilladelse i Danmark inden for de første 2 år efter udrejsen og i forlængelse heraf meddeles opholdstilladelse. Tilsvarende gælder for danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, inden den frist hvor vedkommende er ubetinget løsning fra det danske statsborgerskab.

  • Sagsbehandlingsforløbet bliver afbrudt på anden måde inden udrejse, hvis det er ansøgerens skyld, at sagen afbrydes.

 

Sådan foregår tilbagebetalingsordningen

Kommunalbestyrelsen fastsætter en afdragsordning beregnet ud fra vedkommendes betalingsevne på baggrund af tabellen i bilag 1 i Bekendtgørelse nr. 1675 af 13. august 2001, om kommunalbestyrelsens opkrævning af tilbagebetalingskrav efter repatrieringsloven.

Her er desuden beskrevet, hvornår der skal træffes afgørelse om henstand til skyldnere. Kommunalbestyrelsen skal løbende ajourføre sig med beløbene.

 

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til Hjemrejsestyrelsens repatrieringsteam?

Du er altid velkommen til at kontakte repatrieringsteamet via teamets mailadresse:

Du kan finde vores øvrige kontaktoplysninger her