DRC Dansk Flygtningehjælps rolle og opgaver på repatrieringsområdet

Udlændinge- og Integrationsministeriet har uddelegeret rådgivningsopgaven af flygtninge og indvandrere, der overvejer at vende tilbage til deres tidligere hjem- eller opholdsland, til DRC Dansk Flygtningehjælp.

DRC Dansk Flygtningehjælps primære opgave i forbindelse med repatriering er at yde rådgivning til flygtninge og indvandrere, som overvejer at vende tilbage til tidligere hjem- eller opholdsland.

Herudover informerer DRC Dansk Flygtningehjælp om loven til målgruppen for repatrieringsordningen samt fagpersoner i kommuner og organisationer bl.a. via informationsmøder, kurser, nyhedsbreve mv.

DRC Dansk Flygtningehjælp samarbejder også med landets kommuner om den praktiske gennemførelse af repatrieringssager.

Nedenfor kan du finde en lang række af DRC Dansk Flygtningehjælps informationsmateriale i form af film, pjecer mv.

Kontaktoplysninger på DRC Dansk Flygtningehjælps rådgivningsteam og åbningstider

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte DRC Dansk Flygtningehjælps rådgivningsteam. 

Rådgivningsteamet kan kontaktes telefonisk på 3373 5000 på dansk og engelsk.

Der er også mulighed for rådgivning på andre sprog. 

Du kan læse mere om DCR Dansk Flygtningehjælps rådgivning her

Links til DRC Dansk Flygtningehjælps hjemmeside om repatriering samt materiale

Få yderligere information om Dansk Flygtningehjælps indsats på repatrieringsområdet samt materiale til brug for repatrieringsindsatsen her:

Film om at vende hjem

Rapporter om at vende hjem

Pjecer om at vende hjem

Nyhedsbrev - Nyt om at vende hjem

Statistik for repatriering af flygtninge og indvandrere

Lande- og temarapporterne