Reintegrationsbistand

Hvis en udlænding er omfattet af repatrieringslovens bestemmelser og opfylder en række betingelser, kan han/hun modtage reintegrationsbistand.

Reintegrationsbistand er pensionslignende månedlig ydelse, der enten kan søges for 5 år eller som en livslang månedlig ydelse svarende til 80 pct. af den 5-årige månedlige ydelse.

En anmodning om reintegrationsbistand udbetalt som en livslang månedlig ydelse kan ikke trækkes tilbage.

Betingelser for at modtage reintegrationsbistand

En række betingelser skal være opfyldt på repatrieringstidspunktet, før en udlænding er berettiget til at modtage reintegrationsbistand:

  • udlændingen har ikke midler, som kan dække behovet for reintegrationsbistand
  • udlændingen ønsker at vende permanent tilbage til sit hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil han/hun har nær familiemæssig tilknytning, med henblik på at tage varig bopæl, og
  • udlændingen har haft opholdstilladelse i Danmark i 5 år, og er fyldt 55 år, eller
  • opfylder betingelserne for at kunne modtage førtidspension, eller
  • er fyldt 50 år og pga. sin helbredstilstand eller lignende forhold må antages ikke at kunne skaffe sig et forsørgelsesgrundlag efter repatrieringen

Reintegrationsbistandens størrelse fastsættes efter en beregning af leveomkostningerne i de enkelte lande og på grundlag af en konkret vurdering af mulighederne for en vellykket repatriering. Landene er inddelt i to grupper. Beløbets størrelse afhænger således af, hvilket land, udlændingen repatrierer til.

Oversigt over landegrupper og størrelse på reintegrationsbistand

Gruppe

Reintegrationsbistand i 5 år (DKK)

Livslang reintegrationsbistand (DKK)

Gruppe 1 (fx Afghanistan, Bosnien-Hercegovina, Irak, Libanon, Somalia, Syrien og Tyrkiet)

3.500 pr. md.

2.800 pr. md.

Gruppe 2 (fx Israel, Japan og USA)

4.500 pr. md.

3.600 pr. md.

 

Supplerende reintegrationsbistand

Hvis en udlænding er berettiget til at modtage reintegrationsbistand, og hvis han/hun har fået opholdstilladelse i Danmark før den 1. juli 2002, er de, ud over den normale reintegrationsbistand, berettiget til en supplerende månedlig reintegrationsbistand.

Den supplerende reintegrationsbistand udgør enten 1.000 kr. i fem år eller 800 kr. i livslang månedlig ydelse.