Vejledning til repatrieringsloven

Formålet med repatrieringsloven er at give personer det bedst mulige grundlag for at tage stilling til og eventuelt træffe beslutning om repatriering samt at støtte repatriering økonomisk. Loven har endvidere til formål at styrke den enkelte persons forudsætninger og muligheder for at repatriere.

Vejledningen henvender sig til kommunale sagsbehandlere til brug for behandling af ansøgninger efter repatrieringsloven.

Vejledningen indeholder beskrivelse af lovændringer af repatrieringsloven, der er gennemført i henholdsvis 2017, 2019 og 2021, samt uddybende beskrivelser af gældende ret samt fortolkningsbidrag på baggrund af konkrete sager og henvendelser til departementet fra kommuner, Dansk Flygtningehjælp og privatpersoner.

 

Du kan finde vejledningen til repatrieringsloven her

 

Eventuelle spørgsmål til vejledningen skal rettes til Hjemrejsestyrelsens repatrieringsteam

Seneste satser for 2023

Du finder de seneste satser for støtte til repatriering efter repatrieringslovens § 7a på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Seneste satser for repatrieringsstøtte