Repatrieringsloven

Repatrieringsloven regulerer bl.a. herboende udlændinges muligheder for at få økonomisk støtte og rådgivning, hvis de frivilligt vælger at vende tilbage til deres hjemland.

Udlændinge, der bor i Danmark kan have et ønske om at vende tilbage til deres tidligere hjemland eller opholdsland. Det kan f.eks. være flygtninge fra lande, hvor situationen er blevet mere stabil eller ældre indvandrere, der efter et langt arbejdsliv i Danmark ønsker at vende tilbage og tilbringe alderdommen i deres hjemland.

Formålet med repatrieringsloven er derfor at give personer det bedst mulige grundlag for at tage stilling til og eventuelt træffe beslutning om repatriering samt at støtte repatriering økonomisk.

Loven har endvidere til formål at styrke den enkelte persons forudsætninger og muligheder for at repatriere. 

Her kan du finde den aktuelle bekendtgørelse om repatrieringsloven.

Love og regler

Du kan finde relevante love og regler om repatriering på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. 

Love og regler om repatriering på ministeriets hjemmeside