Når du skal til samtale i Birkerød

Umiddelbart efter du har fået en afgørelse fra Flygtningenævnet, hvor der er fastsat en udrejsefrist, vil du få en dato og tid til din første hjemrejsesamtale hos Hjemrejsestyrelsen.

Det foregår i styrelsens lokaler på Birkerød Kongevej 2-4, 3460 Birkerød, og du har pligt til at møde op til denne samtale.

Hvis du er forhindret i at deltage i samtalen, skal du kontakte din hjemrejserådgiver og fortælle, hvorfor du ikke kan deltage i samtalen. Kontaktoplysninger på hjemrejserådgiveren har du fået udleveret i Flygtningenævnet.

Når du møder op i Birkerød, skal du henvende dig ved hovedindgangen, hvor du skal melde din ankomst i vores reception. Du skal også aflevere din taske og jakke, som du vil få tilbage efter samtalen. Derefter vil du blive henvist til at tage plads i venteværelset.

Efterfølgende vil du blive hentet af en hjemrejserådgiver, og I vil, sammen med en tolk, tage plads i et samtalerum. Tolkens arbejde er at oversætte, hvad du og hjemrejserådgiveren siger til hinanden. Tolken har ingen indflydelse på din sag. Både tolken og hjemrejserådgiveren har tavshedspligt.

Til den første samtale vil du blandt andet blive spurgt, om du vil medvirke eller ikke medvirke til din udsendelse af Danmark. På grundlag af dine svar vil vi samme dag træffe afgørelse om, hvorvidt vi anser dig for at medvirke eller ikke medvirke til din udrejse.

Hvis du medvirker til din udrejse, vil vi udarbejde en hjemrejsekontrakt. I den vil det stå, hvilke konkrete opgaver eller tilbud, som er aftalt mellem dig og Hjemrejsestyrelsen. Hjemrejsekontrakten har til formål at forberede din udrejse.

Du kan læse mere her om hjemrejsekontrakten

Der er også mulighed for at søge om økonomisk støtte, såfremt du medvirker til din udsendelse.

Du kan læse mere her om hjemrejsestøtte

Såfremt du ikke medvirker til din udrejse, vil vi kunne bestemme, at du skal flytte på et udrejsecenter, hvor du vil kunne blive pålagt melde- og opholdspligt. Du vil også kunne blive frataget kontante ydelser og eventuelt få forbud mod at rejse til Danmark igen.

Du kan læse mere her om melde- og opholdspligt

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Hjemrejsestyrelsen, hvis du har spørgsmål.

Du kan finde vores kontaktoplysninger her