Meldepligt

Meldepligt betyder, at du skal melde sig hos Hjemrejsestyrelsens medarbejdere på udrejsecentrene på nærmere angivne tidspunkter.

Formålet er, at Hjemrejsestyrelsen løbende ved, hvor du opholder dig. Meldepligten skal også bidrage til, at du udrejser af Danmark snarest muligt.

Hjemrejsestyrelsen kontrollerer løbende, om du overholder meldepligten. Hvis du overtræder din meldepligt, kan du blive straffet for det.

Hvem kan få meldepligt?

Du kan få meldepligt, hvis:

  • Du har fået endeligt afslag på asyl og ikke medvirker til din udrejse
  • Du er udvist ved dom
  • Du er på tålt ophold
  • Din opholdstilladelse er bortfaldet efter udlændingelovens § 21 b, stk. 1
  • Du er administrativt udvist efter § 25 i udlændingeloven

Hvis du er på tålt ophold, vil du som udgangspunkt få daglig meldepligt. I de øvrige tilfælde vil du som udgangspunkt få meldepligt 3 gange om ugen, hvilket typisk er mandag, onsdag og fredag.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Hjemrejsestyrelsen, hvis du har spørgsmål.

Du kan finde vores kontaktoplysninger her