Røde Kors

Røde Kors’ opgaver på udrejsecentre

Røde Kors varetager sundhedsmæssige og sociale opgaver på udrejsecentrene i Danmark.

Er du beboer på et udrejsecenter, kan du kontakte Røde Kors om blandt andet: sundhedsydelser, tilbud om aktivering og om samtale med Røde Kors’ socialkoordinatorer eller psykologer, hvis du har behov for særlig vejledning og støtte.

Har du spørgsmål til hjemrejse, skal du kontakte Hjemrejsestyrelsen eller DRC Dansk Flygtningehjælp.

Du kan læse mere om Røde Kors her 

Bisiddere og repræsentanter ved Røde Kors

Er du mindreårig og er du kommet til Danmark alene, så har du ret til at have en bisidder eller en repræsentant med fra Røde Kors.

Bisiddere og repræsentanter skal sikre, at dine rettigheder overholdes. De kan også støtte dig i sociale og sundhedsmæssige forhold.

Du skal derfor altid have en bisidder eller en repræsentant med, hvis du skal til samtale hos Hjemrejsestyrelsen.

Du kan læse mere om Røde Kors-repræsentanter her

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Hjemrejsestyrelsen, hvis du har spørgsmål.

Du kan finde vores kontaktoplysninger her