Minister styrker kontrollen med udstedelse af CPR-numre til udlændinge for at forhindre falske identiteter

24-01-2022

Nationalt ID-Center får nu større muskler, og kan dermed hjælpe flere myndigheder med at kontrollere udlændinges identitet, inden de får udstedt et CPR-nummer. Det skal forhindre falske identiteter og identitetsbeviser i Danmark.

En kortlægning har vist, at der er behov for at styrke indsatsen hos relevante myndigheder med henblik på at sikre mere valide personoplysninger i CPR-registeret og forhindre falske identiteter og identitetsbeviser.

Derfor vil de myndigheder, der udsteder CPR-numre, fremover få mulighed for at sende dokumenter til ægthedsvurdering hos eksperterne hos Nationalt ID-Center. Nationalt ID-Center skal også gennemføre kurser for de relevante medarbejdere hos myndighederne. Det fremgår af en ny bekendtgørelse, der træder i kraft lørdag den 15/1-2022.

Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Vi ved, at menneskesmuglere og andre kriminelle er dygtige til at skabe falske identiteter. Det er en alvorlig sikkerhedstrussel, som vi skal gøre alt for at bekæmpe. Derfor er jeg glad for, at de professionelle folk hos Nationalt ID-Center får mulighed for at hjælpe endnu flere, så vi kan forhindre svindel med papirer.”

Initiativet er en del af regeringens nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed. Med de skærpede kontrolmuligheder vil de personregistrerende myndigheder kunne søge råd, vejledning og uddannelse hos Nationalt ID-Center. Det gælder Skattestyrelsen, ATP, Kirkeministeriet, landets kommuner og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Andre personregistrerende myndigheder, som f.eks. Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), har allerede i dag samme mulighed.

Fakta

Du kan læse mere om Nationalt ID-Center her.

Regeringens nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed fra december 2021 kan læses her.

Bekendtgørelse om offentlige myndigheder, som Nationalt ID-center skal kunne betjene, kan læses her