Sagsbehandlingstider på Udlændinge- og Integrationsministeriets område

08-04-2022

Udlændingemyndighederne har vurderet, at der er tungtvejende hensyn, som taler for at prioritere behandlingen af ansøgninger efter den særlov om opholdstilladelse til fordrevne personer fra Ukraine, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget.

For at sikre de nødvendige ressourcer til behandlingen af ansøgninger efter særloven er det nødvendigt at nedprioritere og i nogle tilfælde helt berostille visse andre udlændingesager for en periode.

På Hjemrejsestyrelsens område betyder det konkret, at der kan være risiko for forsinkelse af gennemførelse af påsete og ledsagede udsendelser og en påvirkning af det opsøgende arbejde, herunder midlertidig suspendering af åben rådgivning og lavere frekvens af samtaler med udlændinge i udsendelsesposition. 

Der er afsat personaleressourcer i Udlændinge- og Integrationsministeriet, Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt Hjemrejsestyrelsen for at sikre behandlingen af det store antal ansøgninger efter særloven i Udlændingestyrelsen. Det vurderes løbende, om der er brug for yderligere tiltag for at sikre de nødvendige ressourcer i Udlændingestyrelsen. Samtidig er der fokus på rekruttering til alle institutioner i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern for at sikre størst mulig kapacitet til varetagelse af det samlede ansvarsområde.

 

Læs mere om konsekvenserne for blandt andet sagsbehandlingstiderne på Udlændinge- og Integrationsministeriets område som følge af prioritering af Ukraine-relaterede opgaver her