Hvis registreret i Schengen-informationssystemet

10-09-2021

Hvis du er blevet registreret som uønsket i Schengen-informationssystemet (SIS II)

Hvis du er blevet registreret som uønsket i Schengen-informationssystemet (SIS II), har du forskellige rettigheder. Du har som udgangspunkt ret til information om, at der er indberettet oplysninger om dig til SIS II og ret til indsigt i oplysninger om dig selv. Du har desuden ret til at få faktuelt ukorrekte oplysninger rettet og ulovligt registrerede oplysninger slettet.

Hvis du ønsker:

  • at få rettet oplysninger om dig i SIS II, som du mener er faktuelt ukorrekte eller ufuldstændige

  • at få slettet oplysninger om dig i SIS II, som du mener er ulovligt registreret

skal du kontakte Hjemrejsestyrelsen, som er den dataansvarlige myndighed.

Hvis du vil anmode om ændring eller sletning af oplysninger om dig i SIS II, kan du gøre brug af Hjemrejsestyrelsens formularer til ændring/sletning.

Sis anmodning om ændring eller sletning

Request for correction or deletion

Udfyldte formularer skal sendes via Hjemrejsestyrelsens kontaktformular

Hvis du vil anmode om indsigt i oplysninger om dig, som er registreret i SIS II, skal du kontakte Rigspolitiet, som er den dataansvarlige myndighed. Du kan finde Rigspolitiets kontaktoplysninger på politiets hjemmeside.