En hverdag fyldt med dynamik og rummelighed

Mogens. Foto: Hjemrejsestyrelsen

Navn: Mogens 

Uddannelse: Politiuddannet

Ansat: 2020


Kan du kort beskrive dit arbejdsområde og de opgaver, du har?

Jeg arbejder som kontorfunktionær i Hjemrejsestyrelsens 3. kontor, som behandler sager om EU-borgere samt 3. landsstatsborgere med opholdstilladelse i et andet EU-land. En stor del af arbejdet består af sagsbehandling og efterfølgende udsendelse af Danmark, som foregår som påset udsendelse fra Københavns Luffthavn, hvilket vil sige, at udlændingen enten selv møder op i lufthavnen, eller hvis han er frihedsberøvet, bliver afhentet af politiet og kørt til lufthavnen, hvor de mødes med en repræsentant fra Hjemrejsestyrelsen, som er udlændingen behjælpelig med check-in, sikkerhedskontrol og slutteligt ombordstigning på flyet.

Herudover er der ledsagede udsendelser, hvilket vil sige, at udlændingen ikke vil rejse frivilligt og derfor skal ledsages til udsendelseslandet af politiet og en repræsentant fra Hjemrejsestyrelsen. Begge udsendelsesformer kræver såvel myndighed som forståelse og empati for udlændingens situation samt gode kommunikationsevner på både dansk og engelsk ved den daglige kontakt med mange medarbejdere i lufthavnen, herunder piloter og kabinepersonale fra udenlandske flyselskaber, men også repræsentanter fra andre landes immigrationsmyndigheder ved de ledsagede udsendelser.

Hvilke er de mest spændende arbejdsopgaver i dit job?

Langt størstedelen af mine opgaver indebær en god portion koordinering og tværfagligt samarbejde med fagkontorerne. Det giver både afveksling og variation, og det giver udfordring i varetagelsen. De mest spændende arbejdsopgaver er derfor dem, der giver den største personlige kontakt med vores samarbejdspartnere, herunder politiet og ansatte i lufthavnen.

Hvorfor er Hjemrejsestyrelsen en attraktiv arbejdsplads for dig?

Hjemrejsestyrelsens styrke er, at vi er de ”nye” i UIM-koncernen. Det har betydet, at en stor del af arbejdsopgaverne har centreret sig om at få forskellige arbejdsgange, snitflader og opgaver af helt praktisk karakter etableret overalt i organisationen.

Det er spændende og udfordrende at have en hverdag med opgaver, der fokuserer på at opbygge, og netop det tværfaglige samarbejde med vidt forskellige fagligheder giver en dynamik og rummelighed, jeg trives i, med dejlige kollegaer og spændende opgaver.

Er du interesseret i at blive en del af Hjemrejsestyrelsen, så se vores ledige stillinger

Se ledige stillinger

Senest opdateret: 1. oktober 2021