EU-borgere

Hvis du er statsborger i et EU/EØS-land, Schweiz eller et af de nordiske lande, gælder der særlige regler for din indrejse og dit ophold i Danmark.

Du kan læse nærmere om disse regler på udlændingemyndighedernes hjemmeside www.nyidanmark.dk.

Hvis du som statsborger i et EU/EØS-land, Schweiz eller som nordisk statsborger er udvist ved dom eller er udvist af Udlændingestyrelsen, får Hjemrejsestyrelsen din sag fra anklagemyndigheden, politiet eller Udlændingestyrelsen.

Vi kontakter dig, når vi modtager din sag, og vi bistår dig med praktiske forhold i forbindelse med din udrejse i det omfang, du ikke selv har mulighed for det.

Vi taler med dig om din afgørelse, bagage, rejsedokumenter, transport mv.

Vi er også til stede ved din udrejse.

Hvis du har spørgsmål til din hjemrejse/udrejse, kan du tage kontakt til Hjemrejsestyrelsen.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Hjemrejsestyrelsen, hvis du har spørgsmål.

Du kan finde vores kontaktoplysninger her