Endeligt afslag på asyl

Det er Flygtningenævnet, som behandler klager vedrørende asylrelaterende afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen.

Som udgangspunkt vil din klagesag i Flygtningenævnet blive behandlet mundligt. Derfor vil du blive indkaldt til et møde i Flygtningenævnet, hvor du vil få mulighed for at fortælle om årsagen til, at du har forladt dit hjemland eller tidligere opholdsland.  Du har ret til at få hjælp af en advokat.

Hvis Flygtningenævnet træffer afgørelse om, at du skal forlade Danmark, vil nævnet også fastsætte en udrejsefrist. Fristen kan blive fastsat til enten straks, 7 dage eller 30 dage.

Flygtningenævnets afgørelse er endelig. 

Hvis du har fået endeligt afslag på asyl af Flygtningenævnet og skal forlade Danmark, vil du blive indkaldt til en samtale hos Hjemrejsestyrelsen. Samtalen vil blive holdt inden udløbet af din udrejsefrist. Under din samtale med Hjemrejsestyrelsen vil du blive spurgt, om du vil samarbejde om og medvirke til din udrejse af Danmark.

Læs mere her om at være til samtale med Hjemrejsestyrelsen

Du har pligt til at rejse tilbage til dit hjemland, og det er dit eget ansvar at udrejse.

Billede af spørgsmålstegn

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Hjemrejsestyrelsen, hvis du har spørgsmål.

Du kan finde vores kontaktoplysninger her