Dublinforordningen

Dublinforordningen (forordning nr. 604/2013) er en aftale mellem EU-landene, Norge, Schweiz, Island, Liechtenstein og Danmark (medlemsstaterne), som skal sikre, at en asylansøgning, der indgives i et af disse lande, kun behandles af ét land.

Du kan læse Dublinforordningen her

Hvis du har modtaget en afgørelse fra Udlændingestyrelsen om, at du skal tilbageføres/overføres til en anden medlemsstat, og du ikke ønsker at klage over afgørelsen, er du i udsendelsesposition.

Du er også i udsendelsesposition, hvis du har klaget over Udlændingestyrelsens afgørelse, og Flygtningenævnet har truffet endelig afgørelse og er enig i Udlændingestyrelsens beslutning om overførsel/tilbageførsel.

Udlændingestyrelsen giver din sag videre til Hjemrejsestyrelsen, når du er i udsendelsesposition.

Hjemrejsestyrelsen vil herefter indkalde dig til en samtale. Samtalen drejer sig om planlægningen af din udsendelse, eventuel forkyndelse af Udlændingestyrelsens afgørelse om overførsel til en anden medlemsstat, og du vil modtage information om bl.a. den praktiske procedure for udsendelse, herunder bagageregler mv.

Efter samtalen vil der blive fastsat en dato for din rejse ud af Danmark. Hjemrejsestyrelsen bistår med din udrejse af Danmark ved at udstede rejsedokument og bestille billet. Du modtager som udgangspunkt et brev med praktiske informationer om din rejse såsom tidspunkt for udrejse, samt hvor og hvornår du skal møde op.

Hjemrejsestyrelsen har også til opgave at modtage personer, der tilbageføres/overføres fra andre medlemsstater til Danmark, hvor Udlændingestyrelsen har accepteret at tilbagetage/overtage den pågældende person til Danmark. Hvis du skal overføres fra en anden medlemsstat til Danmark, vil en repræsentant fra Hjemrejsestyrelsen tage imod dig i lufthavnen. Du vil her få information om, hvor du skal tage ophold, om transport til dit opholdssted samt om eventuelle pålagte pligter.

Det er Udlændingestyrelsen, der afgør, om du skal tilbageføres/overføres til en anden medlemsstat med henblik på at få din ansøgning om asyl behandlet dér.

Du kan læse mere herom på Udlændingestyrelsens hjemmeside.

Hvis du vil klage over Udlændingestyrelsens afgørelse, kan du klage til Flygtningenævnet.

Du kan læse mere herom på Flygtningenævnet hjemmeside.

Det er Hjemrejsestyrelsens opgave at effektuere Udlændingestyrelsens afgørelse om, at du skal tilbageføres/overføres til en anden medlemsstat. Det er således Hjemrejsestyrelsens opgave at sende dig til den medlemsstat, som skal behandle din ansøgning om asyl.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Hjemrejsestyrelsen, hvis du har spørgsmål.

Du kan finde vores kontaktoplysninger her