Når du skal til samtale på dit udrejsecenter

Når du er indkvarteret på et udrejsecenter, er du i udsendelsesposition og har pligt til at forlade Danmark. Hvis du ikke selv udrejser, vil du løbende blive indkaldt til hjemrejsesamtaler med den sagsbehandler, der har ansvaret for din udsendelsessag.

Indkaldelse til samtale vil ske nogle dage, før den skal afholdes. Det er derfor vigtigt, at du løbende tjekker din post.

Til samtalen vil der også være en tolk, der taler dit modersmål. Tolken kan enten deltage via telefon eller være personligt til stede.

Inden samtalen vil den sagsbehandler, du skal tale med, have læst din sag igennem.

Du har pligt til at deltage i de samtaler, du indkaldes til, og du skal derfor prioritere at møde op til dem.

Hvis du har andre aftaler, der ikke kan flyttes, skal du give besked til Kriminalforsorgen, Røde Kors eller direkte til en sagsbehandler fra Hjemrejsestyrelsen på det center, du opholder dig på.

Til samtalerne skal der laves en vurdering af, om du medvirker eller ikke- medvirker til hjemrejse.

På baggrund af denne vurdering vil Hjemrejsestyrelsen træffe en afgørelse om medvirken/ej medvirken.

Du skal aktivt medvirke til din hjemrejse ved fx at skaffe ID-dokumenter og lade dig fremstille på ambassaden. Herudover skal du medvirke til den fysiske udsendelse.

Hjemrejsestøtte

Hvis du medvirker til din hjemrejse, kan du få hjælp til at undersøge, om du kan få økonomisk støtte til at etablere dig igen i dit hjemland.

Hvis du ikke medvirker til din udsendelse, vil vi i samtalen afdække, om der er faktorer, der kan få dig til at medvirke. Det vil også blive afdækket, om der er grundlag for, at din sag kan blive genoptaget, og om du skal tale med en advokat eller Dansk Flygtningehjælp.

Konsekvenserne ved manglende medvirken vil bl.a. være, at du ikke modtager ydelser, og at du ikke kan deltage i skole- og aktiveringsforløb.

Du kan læse mere her om muligheden for hjemrejsestøtte

Hjemrejsekontrakt

Herudover skal der indgås en hjemrejsekontrakt, hvor det noteres i punktform, hvad der aftales til samtalen, og hvad der konkret skal arbejdes hen imod. Dette vil være individuelt fra sag til sag.

Du kan læse mere her om indgåelsen af en hjemrejsekontrakt

Når samtalen afsluttes, vil du få tilbudt en kopi af samtalereferatet.

Åben Rådgivning

Hvis du har spørgsmål til din sag, vil du også have mulighed for at henvende dig i Åben Rådgivning, hvor en medarbejder fra Hjemrejsestyrelsen vil kunne rådgive dig og svare på de spørgsmål, du måtte have i forbindelse med din hjemrejse.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Hjemrejsestyrelsen, hvis du har spørgsmål.

Du kan finde vores kontaktoplysninger her