Hvis du er registreret i Schengen-informationssystemet

Hvis du er blevet registreret som uønsket i Schengen-informationssystemet (SIS II)

Hvis du er blevet registreret som uønsket i Schengen-informationssystemet (SIS II), har du forskellige rettigheder.

Du har som udgangspunkt ret til at blive informeret om, at oplysninger om dig er blevet indberettet til SIS II og ret til at få indsigt i oplysninger om dig selv. Du har desuden ret til at få både faktuelt ukorrekte oplysninger rettet og ulovligt registrerede oplysninger slettet.

Hvis du ønsker:

  • at få rettet oplysninger om dig i SIS II, som du mener er faktuelt ukorrekte eller ufuldstændige

  • at få slettet oplysninger om dig i SIS II, som du mener er ulovligt registreret

skal du kontakte Hjemrejsestyrelsen, som er den dataansvarlige myndighed.

Hvis du vil anmode om ændring eller sletning af oplysninger om dig i SIS II, kan du gøre brug af Hjemrejsestyrelsens skemaer til ændring/sletning.

SIS-anmodning om ændring eller sletning

Request for correction or deletion

Du skal sende de(n) udfyldt(e) skema(er) via Hjemrejsestyrelsens kontaktformular.

Du kan finde kontaktformularen her

Hvis du vil anmode om indsigt i oplysninger om dig, som er registreret i SIS II, skal du kontakte Rigspolitiet, som er den dataansvarlige myndighed.

Du kan finde Rigspolitiets kontaktoplysninger på politiets hjemmeside.

Gå til politiets hjemmeside

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Hjemrejsestyrelsen, hvis du har spørgsmål.

Du kan finde vores kontaktoplysninger her